[{"WarehouseCode":"01","BarCode":"4064036256127","StockQuantity":0.0,"DataEntryAddDateTime":"2021-08-11T19:05:11.88","DataEntryEditDateTime":"2021-08-11T19:05:11.88"},{"WarehouseCode":"08","BarCode":"4064036256127","StockQuantity":0.0,"DataEntryAddDateTime":"2021-08-11T19:05:11.88","DataEntryEditDateTime":"2021-08-11T19:05:11.88"}]
Array
(
  [WarehouseCode] => 08
  [BarCode] => 4064036256127
  [StockQuantity] => 0
  [DataEntryAddDateTime] => 2021-08-11T19:05:11.88
  [DataEntryEditDateTime] => 2021-08-11T19:05:11.88
)
[{"WarehouseCode":"01","BarCode":"4064037485625","StockQuantity":0.0,"DataEntryAddDateTime":"2021-09-13T14:19:47.81","DataEntryEditDateTime":"2021-09-13T14:19:47.81"},{"WarehouseCode":"08","BarCode":"4064037485625","StockQuantity":1.0,"DataEntryAddDateTime":"2021-09-13T14:19:47.81","DataEntryEditDateTime":"2021-09-13T14:19:47.81"}]
Array
(
  [WarehouseCode] => 08
  [BarCode] => 4064037485625
  [StockQuantity] => 1
  [DataEntryAddDateTime] => 2021-09-13T14:19:47.81
  [DataEntryEditDateTime] => 2021-09-13T14:19:47.81
)
[{"WarehouseCode":"01","BarCode":"4064037485700","StockQuantity":0.0,"DataEntryAddDateTime":"2021-09-13T14:19:47.81","DataEntryEditDateTime":"2021-09-13T14:19:47.81"},{"WarehouseCode":"08","BarCode":"4064037485700","StockQuantity":0.0,"DataEntryAddDateTime":"2021-09-13T14:19:47.81","DataEntryEditDateTime":"2021-09-13T14:19:47.81"}]
Array
(
  [WarehouseCode] => 08
  [BarCode] => 4064037485700
  [StockQuantity] => 0
  [DataEntryAddDateTime] => 2021-09-13T14:19:47.81
  [DataEntryEditDateTime] => 2021-09-13T14:19:47.81
)
[{"WarehouseCode":"01","BarCode":"4064037485762","StockQuantity":0.0,"DataEntryAddDateTime":"2021-09-18T11:19:42.737","DataEntryEditDateTime":"2021-09-18T11:19:42.737"},{"WarehouseCode":"08","BarCode":"4064037485762","StockQuantity":0.0,"DataEntryAddDateTime":"2021-09-18T11:19:42.737","DataEntryEditDateTime":"2021-09-18T11:19:42.737"}]
Array
(
  [WarehouseCode] => 08
  [BarCode] => 4064037485762
  [StockQuantity] => 0
  [DataEntryAddDateTime] => 2021-09-18T11:19:42.737
  [DataEntryEditDateTime] => 2021-09-18T11:19:42.737
)
[{"WarehouseCode":"01","BarCode":"4064037485779","StockQuantity":0.0,"DataEntryAddDateTime":"2021-08-11T19:05:11.88","DataEntryEditDateTime":"2021-08-11T19:05:11.88"},{"WarehouseCode":"08","BarCode":"4064037485779","StockQuantity":0.0,"DataEntryAddDateTime":"2021-08-11T19:05:11.88","DataEntryEditDateTime":"2021-08-11T19:05:11.88"}]
Array
(
  [WarehouseCode] => 08
  [BarCode] => 4064037485779
  [StockQuantity] => 0
  [DataEntryAddDateTime] => 2021-08-11T19:05:11.88
  [DataEntryEditDateTime] => 2021-08-11T19:05:11.88
)
[{"WarehouseCode":"01","BarCode":"4064037485786","StockQuantity":0.0,"DataEntryAddDateTime":"2021-09-15T21:19:44.07","DataEntryEditDateTime":"2021-09-15T21:19:44.07"},{"WarehouseCode":"08","BarCode":"4064037485786","StockQuantity":1.0,"DataEntryAddDateTime":"2021-09-15T21:19:44.07","DataEntryEditDateTime":"2021-09-15T21:19:44.07"}]
Array
(
  [WarehouseCode] => 08
  [BarCode] => 4064037485786
  [StockQuantity] => 1
  [DataEntryAddDateTime] => 2021-09-15T21:19:44.07
  [DataEntryEditDateTime] => 2021-09-15T21:19:44.07
)
[{"WarehouseCode":"01","BarCode":"4064037485793","StockQuantity":0.0,"DataEntryAddDateTime":"2021-08-11T19:05:11.88","DataEntryEditDateTime":"2021-08-11T19:05:11.88"},{"WarehouseCode":"08","BarCode":"4064037485793","StockQuantity":0.0,"DataEntryAddDateTime":"2021-08-11T19:05:11.88","DataEntryEditDateTime":"2021-08-11T19:05:11.88"}]
Array
(
  [WarehouseCode] => 08
  [BarCode] => 4064037485793
  [StockQuantity] => 0
  [DataEntryAddDateTime] => 2021-08-11T19:05:11.88
  [DataEntryEditDateTime] => 2021-08-11T19:05:11.88
)
[{"WarehouseCode":"01","BarCode":"4064036256127","StockQuantity":0.0,"DataEntryAddDateTime":"2021-08-11T19:05:11.88","DataEntryEditDateTime":"2021-08-11T19:05:11.88"},{"WarehouseCode":"08","BarCode":"4064036256127","StockQuantity":0.0,"DataEntryAddDateTime":"2021-08-11T19:05:11.88","DataEntryEditDateTime":"2021-08-11T19:05:11.88"}]
Array
(
  [WarehouseCode] => 08
  [BarCode] => 4064036256127
  [StockQuantity] => 0
  [DataEntryAddDateTime] => 2021-08-11T19:05:11.88
  [DataEntryEditDateTime] => 2021-08-11T19:05:11.88
)
[{"WarehouseCode":"01","BarCode":"4064037485625","StockQuantity":0.0,"DataEntryAddDateTime":"2021-09-13T14:19:47.81","DataEntryEditDateTime":"2021-09-13T14:19:47.81"},{"WarehouseCode":"08","BarCode":"4064037485625","StockQuantity":1.0,"DataEntryAddDateTime":"2021-09-13T14:19:47.81","DataEntryEditDateTime":"2021-09-13T14:19:47.81"}]
Array
(
  [WarehouseCode] => 08
  [BarCode] => 4064037485625
  [StockQuantity] => 1
  [DataEntryAddDateTime] => 2021-09-13T14:19:47.81
  [DataEntryEditDateTime] => 2021-09-13T14:19:47.81
)
[{"WarehouseCode":"01","BarCode":"4064037485700","StockQuantity":0.0,"DataEntryAddDateTime":"2021-09-13T14:19:47.81","DataEntryEditDateTime":"2021-09-13T14:19:47.81"},{"WarehouseCode":"08","BarCode":"4064037485700","StockQuantity":0.0,"DataEntryAddDateTime":"2021-09-13T14:19:47.81","DataEntryEditDateTime":"2021-09-13T14:19:47.81"}]
Array
(
  [WarehouseCode] => 08
  [BarCode] => 4064037485700
  [StockQuantity] => 0
  [DataEntryAddDateTime] => 2021-09-13T14:19:47.81
  [DataEntryEditDateTime] => 2021-09-13T14:19:47.81
)
[{"WarehouseCode":"01","BarCode":"4064037485762","StockQuantity":0.0,"DataEntryAddDateTime":"2021-09-18T11:19:42.737","DataEntryEditDateTime":"2021-09-18T11:19:42.737"},{"WarehouseCode":"08","BarCode":"4064037485762","StockQuantity":0.0,"DataEntryAddDateTime":"2021-09-18T11:19:42.737","DataEntryEditDateTime":"2021-09-18T11:19:42.737"}]
Array
(
  [WarehouseCode] => 08
  [BarCode] => 4064037485762
  [StockQuantity] => 0
  [DataEntryAddDateTime] => 2021-09-18T11:19:42.737
  [DataEntryEditDateTime] => 2021-09-18T11:19:42.737
)
[{"WarehouseCode":"01","BarCode":"4064037485779","StockQuantity":0.0,"DataEntryAddDateTime":"2021-08-11T19:05:11.88","DataEntryEditDateTime":"2021-08-11T19:05:11.88"},{"WarehouseCode":"08","BarCode":"4064037485779","StockQuantity":0.0,"DataEntryAddDateTime":"2021-08-11T19:05:11.88","DataEntryEditDateTime":"2021-08-11T19:05:11.88"}]
Array
(
  [WarehouseCode] => 08
  [BarCode] => 4064037485779
  [StockQuantity] => 0
  [DataEntryAddDateTime] => 2021-08-11T19:05:11.88
  [DataEntryEditDateTime] => 2021-08-11T19:05:11.88
)
[{"WarehouseCode":"01","BarCode":"4064037485786","StockQuantity":0.0,"DataEntryAddDateTime":"2021-09-15T21:19:44.07","DataEntryEditDateTime":"2021-09-15T21:19:44.07"},{"WarehouseCode":"08","BarCode":"4064037485786","StockQuantity":1.0,"DataEntryAddDateTime":"2021-09-15T21:19:44.07","DataEntryEditDateTime":"2021-09-15T21:19:44.07"}]
Array
(
  [WarehouseCode] => 08
  [BarCode] => 4064037485786
  [StockQuantity] => 1
  [DataEntryAddDateTime] => 2021-09-15T21:19:44.07
  [DataEntryEditDateTime] => 2021-09-15T21:19:44.07
)
[{"WarehouseCode":"01","BarCode":"4064037485793","StockQuantity":0.0,"DataEntryAddDateTime":"2021-08-11T19:05:11.88","DataEntryEditDateTime":"2021-08-11T19:05:11.88"},{"WarehouseCode":"08","BarCode":"4064037485793","StockQuantity":0.0,"DataEntryAddDateTime":"2021-08-11T19:05:11.88","DataEntryEditDateTime":"2021-08-11T19:05:11.88"}]
Array
(
  [WarehouseCode] => 08
  [BarCode] => 4064037485793
  [StockQuantity] => 0
  [DataEntryAddDateTime] => 2021-08-11T19:05:11.88
  [DataEntryEditDateTime] => 2021-08-11T19:05:11.88
)
[{"WarehouseCode":"01","BarCode":"4064036256127","StockQuantity":0.0,"DataEntryAddDateTime":"2021-08-11T19:05:11.88","DataEntryEditDateTime":"2021-08-11T19:05:11.88"},{"WarehouseCode":"08","BarCode":"4064036256127","StockQuantity":0.0,"DataEntryAddDateTime":"2021-08-11T19:05:11.88","DataEntryEditDateTime":"2021-08-11T19:05:11.88"}]
Array
(
  [WarehouseCode] => 08
  [BarCode] => 4064036256127
  [StockQuantity] => 0
  [DataEntryAddDateTime] => 2021-08-11T19:05:11.88
  [DataEntryEditDateTime] => 2021-08-11T19:05:11.88
)
[{"WarehouseCode":"01","BarCode":"4064037485625","StockQuantity":0.0,"DataEntryAddDateTime":"2021-09-13T14:19:47.81","DataEntryEditDateTime":"2021-09-13T14:19:47.81"},{"WarehouseCode":"08","BarCode":"4064037485625","StockQuantity":1.0,"DataEntryAddDateTime":"2021-09-13T14:19:47.81","DataEntryEditDateTime":"2021-09-13T14:19:47.81"}]
Array
(
  [WarehouseCode] => 08
  [BarCode] => 4064037485625
  [StockQuantity] => 1
  [DataEntryAddDateTime] => 2021-09-13T14:19:47.81
  [DataEntryEditDateTime] => 2021-09-13T14:19:47.81
)
[{"WarehouseCode":"01","BarCode":"4064037485700","StockQuantity":0.0,"DataEntryAddDateTime":"2021-09-13T14:19:47.81","DataEntryEditDateTime":"2021-09-13T14:19:47.81"},{"WarehouseCode":"08","BarCode":"4064037485700","StockQuantity":0.0,"DataEntryAddDateTime":"2021-09-13T14:19:47.81","DataEntryEditDateTime":"2021-09-13T14:19:47.81"}]
Array
(
  [WarehouseCode] => 08
  [BarCode] => 4064037485700
  [StockQuantity] => 0
  [DataEntryAddDateTime] => 2021-09-13T14:19:47.81
  [DataEntryEditDateTime] => 2021-09-13T14:19:47.81
)
[{"WarehouseCode":"01","BarCode":"4064037485762","StockQuantity":0.0,"DataEntryAddDateTime":"2021-09-18T11:19:42.737","DataEntryEditDateTime":"2021-09-18T11:19:42.737"},{"WarehouseCode":"08","BarCode":"4064037485762","StockQuantity":0.0,"DataEntryAddDateTime":"2021-09-18T11:19:42.737","DataEntryEditDateTime":"2021-09-18T11:19:42.737"}]
Array
(
  [WarehouseCode] => 08
  [BarCode] => 4064037485762
  [StockQuantity] => 0
  [DataEntryAddDateTime] => 2021-09-18T11:19:42.737
  [DataEntryEditDateTime] => 2021-09-18T11:19:42.737
)
[{"WarehouseCode":"01","BarCode":"4064037485779","StockQuantity":0.0,"DataEntryAddDateTime":"2021-08-11T19:05:11.88","DataEntryEditDateTime":"2021-08-11T19:05:11.88"},{"WarehouseCode":"08","BarCode":"4064037485779","StockQuantity":0.0,"DataEntryAddDateTime":"2021-08-11T19:05:11.88","DataEntryEditDateTime":"2021-08-11T19:05:11.88"}]
Array
(
  [WarehouseCode] => 08
  [BarCode] => 4064037485779
  [StockQuantity] => 0
  [DataEntryAddDateTime] => 2021-08-11T19:05:11.88
  [DataEntryEditDateTime] => 2021-08-11T19:05:11.88
)
[{"WarehouseCode":"01","BarCode":"4064037485786","StockQuantity":0.0,"DataEntryAddDateTime":"2021-09-15T21:19:44.07","DataEntryEditDateTime":"2021-09-15T21:19:44.07"},{"WarehouseCode":"08","BarCode":"4064037485786","StockQuantity":1.0,"DataEntryAddDateTime":"2021-09-15T21:19:44.07","DataEntryEditDateTime":"2021-09-15T21:19:44.07"}]
Array
(
  [WarehouseCode] => 08
  [BarCode] => 4064037485786
  [StockQuantity] => 1
  [DataEntryAddDateTime] => 2021-09-15T21:19:44.07
  [DataEntryEditDateTime] => 2021-09-15T21:19:44.07
)
[{"WarehouseCode":"01","BarCode":"4064037485793","StockQuantity":0.0,"DataEntryAddDateTime":"2021-08-11T19:05:11.88","DataEntryEditDateTime":"2021-08-11T19:05:11.88"},{"WarehouseCode":"08","BarCode":"4064037485793","StockQuantity":0.0,"DataEntryAddDateTime":"2021-08-11T19:05:11.88","DataEntryEditDateTime":"2021-08-11T19:05:11.88"}]
Array
(
  [WarehouseCode] => 08
  [BarCode] => 4064037485793
  [StockQuantity] => 0
  [DataEntryAddDateTime] => 2021-08-11T19:05:11.88
  [DataEntryEditDateTime] => 2021-08-11T19:05:11.88
)

ZIG Kinetica 21

Rs 22,200

BarCode: N/A SKU: FX9362 Categories: , , , , , , , , , ,
Brands:: Reebok
Reebok
Clear

Description

Specifications
 • Lace closure
 • Textile upper with seamless overlay
 • Light, responsive Floatride Fuel cushioning
 • Zig Energy Shell surrounds the foam midsole
 • Innovative Zig Energy Bands outsole
 • MEDIUM
 • Color: core black/ftwr white/true grey 1
 • Product Code: FX9362
Description

Expect the unexpected wherever you go. These Reebok shoes deliver a modern take on running-inspired design. The textile upper has strategically placed overlays for extra support. The Floatride Fuel midsole is wrapped in a soft TPU frame with a bold zigzag design for a progressive look. A Zig Energy Bands outsole provides a snappy feel that propels you forward.

Additional information

Size

, , , , , ,

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “ZIG Kinetica 21”

You've just added this product to the cart: